Choď na obsah Choď na menu
 


Denník SME opakovane zavádza, skládka je legálna a postavená zákonne.

 

Prevádzkovateľ pezinskej skládky odpadov oficiálne vyzve vydavateľa denníka SME, aby upustil od opakovaného zavádzania verejnosti a uverejňovania nepravdivých informácií o tom, že pezinská skládka je ilegálna. Vydavateľ denníka SME sa vôbec neštíti opakovane zavádzať verejnosť uverejňovaním nepravdivých údajov spôsobom, ktorý je len veľmi ťažké napadnúť podľa tlačového zákona. K uverejňovaniu nepravdivých informácií dochádza totiž buď na internetovom portáli vydavateľa, alebo v tlači, ale spôsobom, ktorým vydavateľ neuvedie názov prevádzkovateľa skládky, a preto nie je možné žiadať ani o opravu ani o odpoveď. K tomuto dochádza dlhodobo a opakovane a to aj napriek tomu, že vydavateľovi denníka SME boli zaslané všetky rozhodnutia a povolenia orgánov verejnej moci, z ktorých aj laik zistí, že skládka je prevádzkovaná v súlade so zákonom. Podľa nášho názoru to je nielen neprofesionálne a v rozpore s akýmikoľvek zásadami novinárskej etiky, ale aj spôsobilé privodiť prevádzkovateľovi skládky škodu spočívajúcu v ušlom zisku. Z toho dôvodu sa bude prevádzkovateľ skládky domáhať ochrany svojich práv súdnou cestou.

 

Ján Man, predseda predstavenstva spoločnosti EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a.s.

www.ekologickaskladka.estranky.sk