Choď na obsah Choď na menu
 


Ekologická skládka: Dnešným protestom žiadajú aktivisti od ministerstva, aby porušilo zákon.

 

Minulotýždňový protest organizovaný aktivistami a primátorom Pezinka bol v rozpore s oprávnenými záujmami samotných Pezinčanov, ktorí sa podpísali pod petíciou za skládku, a zároveň aj v rozpore s požiadavkami Združenia miest a obcí malokarpatského regiónu, zastrešujúceho obce a mestá okresu Pezinok. Dnešný protest je okrem toho aj v rozpore so samotným zákonom, nakoľko aktivisti žiadajú, aby ministerstvo v rozpore so správnym poriadkom zrušilo územné rozhodnutie na skládku.

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR je oprávnené v mimoodvolacom konaní zmeniť alebo zrušiť právoplatné územné rozhodnutie len vtedy, ak by bolo vydané v rozpore so zákonom, a ak by od jeho právoplatnosti neuplynula lehota dlhšia než 3 roky. Keďže zmena územného plánu mesta Pezinok zakazujúca skládku bola schválená neplatne a od právoplatnosti územného rozhodnutia uplynuli už viac než 3 roky, zmena alebo zrušenie územného rozhodnutia nie je vôbec možná.

 

Aktivisti teda nátlakom nútia orgány verejnej moci porušovať zákon a konať tak, ako im to správny poriadok vyslovene zakazuje. Keďže sa k tomuto nátlaku uchyľujú viac než tri roky po právoplatnosti rozhodnutia, avšak len pár dní pred voľbami, nejde o nič iné, ako o nechutné vydieranie a zneužívanie veci na vytĺkanie politického kapitálu stranami, zúčastnenými aj na minulotýždňovom proteste.

 

Ján Man, predseda predstavenstva spoločnosti Ekologická skládka, a.s.

www.ekologickaskladka.estranky.sk